THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG CÔNG NGHIỆP

Yêu thích (0)
 NPort W2150A / NPort W2250A: 1 and 2-port serial-to-WiFi (802.11a/b/g/n) device servers with wireless client

NPort W2150A / NPort W2250A: 1 and 2-port serial-to-WiFi (802.11a/b/g/n) device servers with wireless client

  • Nhà sản xuất: MOXA
  • Dòng sản phẩm:
  • Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng
  • Link any serial or Ethernet device to an IEEE 802.11a/b/g/n network 921.6 kbps baudrate for RS-232/422/485 transmissions Web-based configuration using built-in Ethernet or WLAN Enhanced surge pro...
  • 0 VNĐ