THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG CÔNG NGHIỆP

Yêu thích (0)
Hiển thị:
Trang

 UPort 1110: 1-port RS-232 USB-to-serial converters
UPort 1110: 1-port RS-232 USB-to-serial converters

Compatible with USB 2.0 12 Mbps USB data rate 921.6 kbps maximum baudrate for super fast data tr..

0 VNĐ
BỘ CHUYỂN ĐỔI NPORT 5410
BỘ CHUYỂN ĐỔI NPORT 5410

Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232 sang Ethernet 10/100M auto-sensing Ethernet 4 serial ports supporting..

0 VNĐ
UPort 1130/UPort 1130I 1-port RS-422/485 USB-to-serial converters
UPort 1130/UPort 1130I 1-port RS-422/485 USB-to-serial converters

Compatible with USB 2.0 12 Mbps USB data rate 921.6 kbps maximum baudrate for super fast data tr..

0 VNĐ
UPort 1150/UPort 1150I 1-port RS-232/422/485 USB-to-serial converters with 2 KV isolation protection (optional)
UPort 1150/UPort 1150I 1-port RS-232/422/485 USB-to-serial converters with 2 KV isolation protection (optional)

Compatible with USB 2.0 12 Mbps USB data rate 921.6 kbps maximum baudrate for super fast data tr..

0 VNĐ
UPort 1250/UPort 1250I 2-port RS-232/422/485 USB-to-serial converters with optional 2 kV isolation
UPort 1250/UPort 1250I 2-port RS-232/422/485 USB-to-serial converters with optional 2 kV isolation

Hi-Speed USB 2.0 for up to 480 Mbps USB transmission 921.6 kbps maximum baudrate for super fast d..

0 VNĐ
UPort 1410 4-port RS-232 USB-to-serial converters
UPort 1410 4-port RS-232 USB-to-serial converters

Hi-Speed USB 2.0 for up to 480 Mbps USB transmission 921.6 kbps maximum baudrate for super fast d..

0 VNĐ
UPort 1450/UPort 1450I 4-port RS-232/422/485 USB-to-serial converters with optional 2 kV isolation
UPort 1450/UPort 1450I 4-port RS-232/422/485 USB-to-serial converters with optional 2 kV isolation

Hi-Speed USB 2.0 for up to 480 Mbps USB transmission 921.6 kbps maximum baudrate for super fast d..

0 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 7 của 7 (1 Trang)